— protocol

Het protocol van deze Aanroepingen is een codebibliotheek van klassen die in de verdere code geïnstantieerd (kunnen) worden.